Luk af for slibning af gulv i København

Luk af for slibning af gulv i København

Denne overskrift kan direkte misforstås, da vi selvfølgelig ikke mener, at man skal lukke ned for, at en slibning af gulve i København kan finde sted. Det ville være decideret dumt, når gulvafsliberen gerne skal kunne komme ud og udføre sit arbejde bedst muligt.

Meningen bag overskriften til dette indlæg er, at man skal sørge for at afskærme i de områder, hvor gulvafsliberen eller gulvafsliberne skal arbejde. Både, så der ikke bliver svinet unødigt i bygningen med træflis og andet støv, men også, så andre beboere eller medarbejdere – hvis det foregår offentligt eller i virksomheder – ikke kan gå i vejen.

Så om der er tale om en privat opgave, offentlig eller virksomheds-mæssigt tjans med at få slebet gulve ned i København, som man har hyret et gulvafslibningsfirma ind til at gøre for en, så skal man regne med, at det berørte område kommer til at blive lukket ned, mens arbejdet udføres.

Og for den sags skyld også, mens efterbehandlingen for lov at virke, hvilket kan tage op til flere timer eller hele døgn, afhængig af arealets størrelse.

Vi kan sagtens sætte os ind i, at hvis du har en virksomhed, du må lukke ned i et par dage, går det ud over indtjeningen; og medarbejderne bliver nok ikke tilfredse over, at de ikke kan komme i kantinen, fordi dennes gulv skal slibes ned.

Men du kan omvendt tænke på konsekvenserne ved ikke at få slebet gulvet ned:

Man kan komme til at få splinter i fødderne derhjemme, medarbejderne kan snuble over huller i gulvet og komme til skade, og generelt kan gulvet langsomt blive slidt op, så det skal helt udskiftes – og det tager endnu længere tid og er rigtig dyrt.

Derfor er tippet, at det i længden kan betale sig at affinde sig med den tid, det tager for et gulvafslibningsfirma at slibe området ned.

Eventuelt kan man aftale med gulvafsliberne, at de kan arbejde, når der ikke er så meget frekvens af mennesker.